Hazardous Waste Information in Multiple Languages

Home >> Hazardous Waste Information in Multiple Languages >> Thai

thai

คู่มือแนะนำนี้จะช่วยให้คุณสามารถปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยและสุขอนามัยดีสำหรับคุณและครอบครัว เรียนรู้วิธีการ: •เลือกทำเลที่ดีที่สุดสำหรับการทำสวน •เตรียมดินสำหรับสวนพร้อมปุ๋ยหมักสำหรับต้นไม้ •เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและวิธีการปลูกต้นไม้ •การปลูกต้นไม้ให้ได้ผลที่ยาวนานและคุณภาพดี •ทำสวนที่เก็บกินได้ทั้งปี •จัดเก็บและแบ่งปันผลเก็บเกี่ยว โดยมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษประกอบ
เรียนรู้ห้าวิธีในการดูแลสนามรอบบ้านของคุณที่ปลอดภัยทั้งต่อครอบครัวและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการสร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ วิธีการรดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการหลีกเลี่ยงใช้ยาฆ่าแมลง
+ ดู เอกสารทั้งหมด