Hazardous Waste Information in Multiple Languages

Home >> Hazardous Waste Information in Multiple Languages >> Nepali

Karen

यी सामान्य तरिकाहरू प्रयोग गरेर आफ्नो परिवारलाई विषाक्त रसायनहरूबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। खतरा (DANGER) वा विषाक्त (POISON) को लेबल लगाइएका वस्तुहरूबाट बच्नुहोस्। यसमा फ्लोरहरू, ओभनहरू, निकास नलीहरू र शौचालयहरूका लागि तपाईंको आफ्नै सुरक्षित क्लिनरहरू निर्माण गर्ने विधिहरू समावेश छन्।
यी चित्रहरू हाम्रो सावधानीका साथ सरसफाई (Cleaning with Caution) नामक कार्यशालामा शिक्षा प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छन्। कार्यशालाले पालेहरू र घर सफा गर्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम सुरक्षित तरिकाले गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ। उनीहरूले यस कार्यशालाबाट सरसफाईका लागि प्रयोग गरिने सुरक्षित उत्पादनहरू कसरी चयन गर्ने र सुरक्षात्मक सामग्री कसरी पहिरिने भन्ने कुरा सिक्दछन्।
+ सबै कागजातहरू हेर्नुहोस्