Household Hazardous Waste Household Disposal Locations Wastemobile Business Hazardous Waste Hazardous Waste Directory Industrial Materials Exchange (IMEX) Financial Help Report a Violator
Hazardous & Toxic Chemicals Natural Landscaping & Pesticides Floods EnviroStars Policy Young Children & Families Choose Safer Household Products Resources for Schools
Library Publications
Spanish Vietnamese Russian Somali Chinese Korean Ukrainian Other Languages

Publications

Home >> Publication List

Search Clear
5 records found
 TitleAuthorAbstractPublication
Date
Cleaning With Caution (Tagalog)
Emmanuel Rivera
These images are used to help teach our Cleaning with Caution workshop. The workshop helps janitors and house cleaners do their work in a safer manner. They learn how to choose safer cleaning products ...
03/01/2016
Paghahardin ng Makakain sa Western Washington
David McDonald
Ang gabay na ito ay tutulong sa iyo na makapagpalaki ng malusog na pagkain para sa iyo at sa iyong pamilya. Alamin kung paano: Pumili ng pinakamainam na lugar para sa pagtatanim; Ihanda ang lupa ng hardin gamit ang kompost para sa pagtatanim; Piliin ang pinakamainam na panahon para magtanim; Magtanim para sa isang mas matagal, mas malaking ani; Maghardin sa buong taon; Itago at ipamahagi ang iyong inani. Kabilang ang teksto sa Ingles.
03/01/2012
Five Steps to Natural Yard Care
David McDonald
Alamin ang limang paraan upang pangalagaan ang inyong bakuran sa isang paraan na mas ligtas para sa inyong pamilya at sa kapaligiran. Kabilang dito ang kung paano bumuo ng malusog na lupa, paano magdilig nang episyente at paano maiiwasan ang paggamit ng mga pamatay-peste.
10/01/2011
Mga Tip para sa Malusog na Tahanan
Mary Rabourn
Kasama sa isang panig ng flier na ito ang impormasyon kung paano tukuyin ang mga mas ligtas na produktong pantahanan ayon sa mga key word sa etiketa, paano itapon nang ligtas ang mga mapanganib na produktong pantahanan, at mga tip sa pagbabawas ng exposure sa pesticide ng iyong pamilya. Ang kabilang panig ay isang gabay sa mga mas ligtas na pamamaraan para sa anim na pinakakaraniwang gawain sa paglilinis, at mga tip para sa mas ligtas na pagpipintura.
01/20/2009
Ang Tingga ay Maaaring Makalason sa Iyong Anak
Teresa Lohr, Washington (State). Department of Health
Ang kard na ito ay nagbibigay-kabuuran sa mga epektong pangkalusugan, mga sintomas at mga dahilan ng pagkakalason sa tingga at ang isang gabay para sa pagtingin ng tingga sa dugo.
08/01/2008