Household Hazardous Waste Household Disposal Locations Wastemobile Business Hazardous Waste Hazardous Waste Directory Industrial Materials Exchange (IMEX) Financial Help Report a Violator
Hazardous & Toxic Chemicals Natural Landscaping & Pesticides Floods EnviroStars Policy Young Children & Families Choose Safer Household Products Resources for Schools
Library Publications
About Us Jobs Governance and Program Structure Funding and Fees FAQs on Business/Multi-Family Rate Structure
Spanish Vietnamese Russian Somali Chinese Korean Ukrainian Other Languages

Publications

Home >> Publication List

Search Clear
 TitleAuthorAbstractPublication
Date
Xử Lý Chất Thải Nguy Hại của Doanh Nghiệp Nhỏ
Mary Rabourn, Julia Singer
Các doanh nghiệp trong Quận King đáp ứng tiêu chí cần thiết có thể xử lý chất thải nguy hại tại địa điểm xử lý chất thải nguy hại của hộ gia đình mà không mất phí. Tờ thông tin này trình bày một số vật liệu được chấp nhận để xử lý và cung cấp các tùy chọn về vật liệu không được chấp nhận.
11/01/2016
Vệ Sinh Một Cách Thận Trọng
Emmanuel Rivera
Những hình ảnh được sử dụng để hỗ trợ cho việc truyền đạt trong hội thảo về Vệ Sinh Một Cách Thận Trọng của chúng tôi. Hội thảo giúp người lao công và những người làm vệ sinh nhà cửa làm công việc của mình theo cách an toàn hơn. Họ được học cách lựa chọn sản phẩm vệ sinh an toàn hơn và mang thiết bị bảo hộ.
03/01/2016
Mẹo Để Có Căn Nhà Trong Lành
Mary Rabourn, Julia Singer
Một mặt của tờ rơi này có thông tin về cách xác định các sản phẩm gia dụng an toàn hơn thông qua các từ khóa trên nhãn sản phẩm, cách xử lý an toàn các sản phẩm gia dụng độc hại và những lời khuyên giúp gia đình bạn hạn chế việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Mặt bên kia là hướng dẫn các phương pháp an toàn hơn đối với sáu công việc làm sạch thông thường và lời khuyên để sơn an toàn hơn.
06/01/2015
Chương Trình Healthy Nail Salon Được Công Nhận: Đơn 4-5 Sao
Laurie Foster
Đơn này tóm tắt những ích lợi được công nhận của Healthy Nail Salon và cách làm thế nào để lấy được giấy chứng nhận.
05/01/2015
Chương Trình Healthy Nail Salon Được Công Nhận: Đơn 3 Sao
Laurie Foster
Đơn này tóm tắt những ích lợi được công nhận của Healthy Nail Salon và cách làm thế nào để lấy được giấy chứng nhận.
04/22/2015
Chiếu Slide Giới Thiệu Chương Trình Công Nhận Thẩm Mỹ Viện Làm Móng Khỏe Mạnh
Laurie Foster
Mục tiêu của Chương Trình Công Nhận Thẩm Mỹ Viện Làm Móng Khỏe Mạnh là nhằm tạo nơi làm việc an toàn cho các thợ tại thẩm mỹ viện làm móng ở Quận King bằng cách khen thưởng các doanh nghiệp thẩm mỹ viện làm móng thực hiện xử lý, lưu trữ và thải bỏ hóa chất ở thẩm mỹ viện một cách an toàn, cải thiện hệ thống thông gió và sử dụng các hóa chất an toàn hơn. Giới thiệu này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
01/15/2015
Quý Vị Có Thử Những Cách Này để Bảo Vệ Khách Hàng của Quý Vị và Sức Khỏe của Quý Vị không?
Laurie Foster
Tờ thông tin một trang này mô tả chương trình tiếp cận cộng đồng cho các chủ sở hữu và kỹ thuật viên tiệm làm móng về việc tạo ra môi trường làm việc an toàn, đào tạo về xử lý chất thải đúng cách, ứng phó khẩn cấp, nguồn lực tài chính, và liên lạc. Tờ này cũng bao gồm các hình ảnh về thực hành và kỹ thuật an toàn hơn.
01/01/2015
Yêu cầu về thông gió hút cục bộ tại Tiểu Bang Washington
Laurie Foster
Đối với các tiệm làm móng: thông tin từ bài thuyết trình mô tả thông gió hút cục bộ.
12/03/2014
Bug Bombs: Overkill Can Be Dangerous (Vietnamese)
Washington (State). Department of Health.
Bug bombs, insect foggers, are cans of pesticides that spray out all at once. They are used to kill pests, such as cockroaches and fleas. Foggers can be a serious health and safety hazard if you use t ...
01/01/2014
Bảo Vệ Gia Đình Bạn Khỏi Bị Nhiễm Độc Chì trong Nhà
U.S. Environmental Protection Agency and other federal agencies
Các bước đơn giản cho thấy cách thức bảo vệ gia đình khỏi bị nhiễm độc chì trong nhà. Lời khuyên dành cho gia đình, chủ sở hữu, người mua, người thuê, người sửa chữa và người bán
09/01/2013